Polityka zwrotów i reklamacji

Zwroty

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  Tappy.pl jest serwisem produkcji na życzenie. Z tego względu fototapety nie podlegają zwrotowi. Kupujący sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku, aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu.

  Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Kupującego. Zwrotowi podlegają towary, takie jak: plakaty, obrazy, produkty o określonych parametrach (znajdujące się w zakładce „wyprzedaże”).

  Zapakowane produkty należy odesłać na adres:
  TAPPY Luxwiev
  Kosowo 47
  63-800 Gostyń

  Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Fototapety, obrazy i plakaty należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem wewnątrz opakowania i odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Kupującego nie podlega zwrotowi.

  W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem kosztów dostawy.

  Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

  Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Adresat TAPPY Luxwiev, Kosowo 47, Gostyń, Polska, [email protected].

  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)
  umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  – Adres konsumenta(-ów)

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

Reklamacje

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od oferowanego. W przypadku druków fototapet, plakatów oraz obrazów nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z kolorem widzianym na ekranie, jak również odstępstwa wynikające z różnic powierzchni materiałów nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji. Tylko próbka może być podstawą reklamacji kolorystycznej. Zachęcamy do zachowania próbki do momentu otrzymania tapety.
 2. W celu lepszego zapoznania się z oferowanymi produktami firmy Luxwiev Nabywca może zamówić próbkę wydruku fototapety w cenie 33 zł za sztukę (plus przesyłka). Wielkość próbki fototapety 22x33cm.
 3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.
 4. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie zgłosić poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad do 10 dni od momentu dostarczenia towaru, towar uważa się za zaakceptowany.
 5. W przypadku błędów w realizacji zamówienia tj. złe wymiary, złe dopasowanie brytów, brak laminatu (w przypadku, gdy został zamówiony). Sklep gwarantuje wymianę towaru na towar właściwy, pod warunkiem zgłoszenia błędów produkcyjnych w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
 6. W przypadku błędów w realizacji zamówienia, niepasujących wzorów lub kolorów pomiędzy brytami reklamacje należy składać przed aplikacją na ścianie – poprzez zrobienie zdjęć oraz do dołączenia ich do wypełnionego poprawnie formularza reklamacyjnego.
 7. Jakiekolwiek przesyłki wysyłane na koszt sklepu internetowego tappy.pl nie będą odbierane.
 8. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z Zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić Sprzedającemu przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki, plakatu czy obrazu do samodzielnego montażu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
 9. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania Umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty Zamówienia.
 10. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z Umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z Umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.
 11. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać poprzez wypełnienie formularza.