FORMULARZ REKLAMACYJNY

Przypominamy, że zgodnie z naszym regulaminem fototapety, które zostały przyklejone do ściany nie podlegają reklamacji!

Nie podlegają reklamacji również nieznaczne odstępstwa kolorystyczne. Tylko wcześniej zamówiona próbka jest podstawą do tego typu reklamacji.

  Sporządzono dnia:

  DANE KLIENTA

  Imię i Nazwisko:

  Adres:

  Telefon Kontaktowy:

  Adres e-mail:

  DANE REKLAMOWANEGO TOWARU

  Numer zamówienia:

  Data zakupu towaru:

  Nazwa oraz wymiar towaru:

  Dokładny opis niezgodności towaru:

  Jeśli przedmiotem reklamacji jest fototapeta, to czy została przyklejona?

  Do przesyłanego formularza należy załączyć zdjęcia fototapety obejmujące cały produkt (z odległości 2-3 metrów).

  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dostarczenia maila z formularzem reklamacyjnym.

  Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób (na własny koszt) celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.